دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : قابل توجه دانشجويان گروه شهرسازي تاريخ تحويل پروژه
كد :31759

تاریخ تحویل پروژه گروه شهرسازی

قابل توجه دانشجویان گروه شهرسازی
تاریخ تحویل پروژه نهایی 1398/6/5 می باشد.  نحوه ارایه کار و ارسال آن با هماهنگی استاد مربوطه درس می باشد.