دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/04/25
كد :31754

کلاس تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 1398/04/25 تشکیل نمیگردد.

دانشجویان گرامی
کلاس تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 1398/04/25 تشکیل نمیگردد.