دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/11/29
كد :31745

اطلاعیه تمدید پایان نامه


بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویانی که قصد تمدید پایان نامه دارند از تاریخ 04/12/97 الی 16/12/97 (بجز روز جمعه) از ساعت 8 الی 12 به واحد آموزش مراجعه نمایند. قابل ذکر است تاریخ مذکور قابل تمدید نیست و درخواستهای دانشجویان پس از این تاریخ مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و به ترم بعد موکول خواهد شد.