گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1397/09/10
كد :31736

قابل توجه دانشجویان کار شناسی ارشد که در نیمسال اول 97-98 قصد دفاع دارند

آخرین مهلت تحویل نسخه پرینت شده پایان نامه به گروه، پنجشنبه 11/11/97 می‌باشد.
بدیهی است برای تاریخ مذکور علاوه بر دو نسخه پرینت شده پایان نامه، بایستی فرم د به صورت تکمیل شده و تایید شده توسط بخش های مربوطه و استاد راهنما ارائه 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید