گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 1397/05/06
كد :31720

قایل توجه دانشجویان گرامی ( اطلاعیه اجاره کمد دانشجویی )

دانشجویانی که تمایل به اجاره کمد دانشجویی دارند می توانند با تکمیل فرم "درخواست و تعهدنامه کمد دانشجویی"و تحویل آن به واحد مالی اقدام نمایند.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید