گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 95/04/12
كد :21611

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان گرامی برای پرداخت شهریه ترم تابستان در روزها ی مورخ 14/04 15/04 23/04 24/04 -26/04 به صورت حضوری در ساعت 8 الی 12 به واحد مالی مراجعه نمایید

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید