11
برگزاری کارگاه تخصصی اصول فیتنس و بدنسازی با تدریس سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح زمان
22
برگزاری کارگاه تخصصی اصول فیتنس و بدنسازی با تدریس سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح زمان
33
برگزاری کارگاه تخصصی اصول فیتنس و بدنسازی با تدریس سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح زمان
44
برگزاری کارگاه تخصصی اصول فیتنس و بدنسازی با تدریس سرکار خانم دکتر فاطمه فلاح زمان
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید