دسترسی سریع

مدیر گروه  مدیریت مالی و حسابداری پیوسته 

جناب  آقای دکتر مهدی نقدی بهار 

دکتری تخصصی حسابداری
 شماره تماس: 2-02634524701 داخلی 118

 

 


رشته ­های تحصیلی :
  1. کارداني پيوسته حسابداري بازرگاني حسابداري