گروه معماری

گروه شهرسازی

 

جناب آقای دکتر احمد علی فرزین
دکتری معماری Beaux-Arts D.P.L.G Paris

aafarzin@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر آزاده عظیمی

دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

Az.Azimi@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری

دکتری معماری
دانشگاه
سالفورد انگلستان

e.sfandyarifard@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر نصیبه قمری

دکتری شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت

n.ghamary@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم مهندس نسیم جهاندار

کارشناسی ارشد معماری
دانشگاه هنرتهران

n.jahandar@rasam.ac.ir

   
جناب آقای ایمان رحیم نیا
کارشناسی ارشد معماری داخلی
دانشکاه هنر
e.rahimnia@rasam.ac.ir
   

گروه ارتباط تصویری

گروه هنرهای تجسمی

 

سرکار خانم دکتر هانیه شیخی نارانی

دکتری باستان شناسی ( دوران اسلامی )

h.sheikhi@rasam.ac.ir

سرکار خانم دکتر سمیه رشوند

دکتري تاریخ تحليلي و تطبيقي هنر اسلامي دانشگاه هنر

S.Rashvand@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر هانیه دلاوریان

دکتری فلسفه هنر واحد علوم تحقيقات تهران

h.delavarian@rasam.ac.ir

   

 

سرکار خانم مریم اسلامدوست

کارشناسی ارشد ارتباط تصويري
دانشگاه شاهد

m.eslamdoost@rasam.ac.ir

 

 

 

گروه روانشناسی

گروه حسابداری و مدیریت

 

جناب آقای دکتر ابوالفضل کرمی

دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

جناب آقای دکتر حمید حقیقت
دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دكتري روان‌شناسي تربیتی دانشگاه شهيد بهشتي

S.Ahmadi@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر نسرین آذر
دکتری تخصصی(phd) حسابداری
دانشگاه يوام مالزی
n.azar@rasam.ac.ir
    جناب آقای دکتر علیرضا اسکندری
دکتری تخصصی (phd )حسابداری
دانشگاه تکنولژي مالزي TUM
a.eskandari@rasam.ac.ir

 

 


سرکار خانم دکتر فرحناز اروجعلی زاده
دکتری حسابداری
دانشگاه تکنولوژی مالزی
f.orgalizade@rasam.ac.ir

 

 

گروه حقوق

گروه تربیت بدنی

 

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر اعظم رمضان خانی

دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

A.Ramezankhani@rasam.ac.ir

 

جناب آقای دکتر رضا نجف لو

دکتری تخصصی (phd)
حقوق

R.Najafloo@rasam.ac.ir

 

 

سرکار خانم دکتر توران دخت امينيان
دکتري تربيت بدني
t.aminian@rasam.ac.ir

 


جتاب آقای دکتر مجتهد سلیمانی
دکتری تخصصی (phd)
m.soleymani@rasam.ac.ir

 
     
گروه مدیریت  

جناب آقای دکتر سید علی علوی
دکتری تحصصی (phd)
مدیریت رفتار سازمانی
s.alavi@rasam.ac.ir

 
     
تعداد بازديد : 660