گروه معماری

گروه شهرسازی

 

جناب آقای دکتر احمد علی فرزین
دکتری معماری Beaux-Arts D.P.L.G Paris

aafarzin@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر آزاده عظیمی

دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

Az.Azimi@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر الهام اسفندیاری

دکتری معماری دانشگاه سالفورد انگلستان

e.sfandyarifard@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر نصیبه قمری

دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

n.ghamary@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم مهندس نسیم جهاندار

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنرتهران

n.jahandar@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم مهندس مرجان بابایی

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی

m.babaei@rasam.ac.ir

گروه ارتباط تصویری

گروه هنرهای تجسمی

 

سرکار خانم دکتر هانیه شیخی نارانی

دکتری باستان شناسی ( دوران اسلامی )

h.sheikhi@rasam.ac.ir

سرکار خانم دکتر سمیه رشوند

دکتري تاریخ تحليلي و تطبيقي هنر اسلامي دانشگاه هنر

S.Rashvand@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر هانیه دلاوریان

دکتری فلسفه هنر واحد علوم تحقيقات تهران

h.delavarian@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم آرشین آگشته

کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران

A.Agashteh@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر ملوسک رحیم زاده

دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسلامی

M.Rahimzadeh@rasam.ac.ir

 

 

 

 

سرکار خانم مریم اسلامدوست

کارشناسی ارشد ارتباط تصويري دانشگاه شاهد
m.eslamdoost@rasam.ac.ir

 

 

 

گروه روانشناسی

گروه حسابداری

 

جناب آقای دکتر ابوالفضل کرمی

دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

جناب آقای دکتر حمید حقیقت
دکتری حسابداری دانشگاه تهران

 

سرکار خانم دکتر سمیه احمدی

دكتري روان‌شناسي تربیتی دانشگاه شهيد بهشتي

S.Ahmadi@rasam.ac.ir

 

 

 جناب آقای دکترعلیرضا رام روز

دکتری حسابداری دانشگاه تهران پردیس بین ­المللی کیش

a.ramrouz@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر سونیا خدابخش

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه یوام-کوالالامپور- مالزی

S.Khodabakhsh@rasam.ac.ir

 

جناب آقای دکتر مهدی نقدی بهار

دکتری حسابداری از دانشگاه کرالا- هندوستان
m.naqdibahar@rasam.ac.ir

 

 

 

سرکار خانم دکتر فرحناز اروجعلی زاده

 

 

 

گروه حقوق

گروه تربیت بدنی

 

سرکار خانم دکتر ریما امیراقدام

دکتری حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات

r.amiraghdam@rasam.ac.ir

 

سرکار خانم دکتر اعظم رمضان خانی

دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

A.Ramezankhani@rasam.ac.ir

 

جناب آقای دکتر رضا نجف لو

 

R.Najafloo@rasam.ac.ir

 

 

 

 

گروه مدیریت  

سرکار خانم دکتر الهام عظیمی
دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران
e.azimi@rasam.ac.ir
   
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید